Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

I-nattens-tystnad-artists-book-maria-wangi-ibohm