Lera, älskade lera, vilket fantastiskt material! Det är så härligt att sätta sig framför en klump med grå lera och låta den ta form och färg och bli till en fågel eller fisk eller kanske en varelse som aldrig tidigare upptäckts…Jag älskar att vara i skapandet, att försvinna iväg i skapandeprocessen där tid och rum försvinner, att bara vara här och nu. Leran inbjuder verkligen till detta universum av mindfulness.