Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Ljusstrak-2021

Return to Ljusstråk 4-5 september 2021