Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Skogsmantel

Skogsmantel, mantel i ull beställd av Kulturskolan i Örebro för att användas på sagovandringar i skogen, 2000. ©Maria Wangi Ibohm, Maria Backström

Skogsmantel, tovad ull.

Return to SKULPTUR