Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Vindel

Vindel, textil skulptur i tovad ull som roterar med ett varv/minut. På väggen hänger två fotografier tryckta på tovad ull. ©Maria Wangi Ibohm, Maria Backström

Vindel, skulptur i tovad ull som roterar med ett varv/minut. På väggen hänger två fotografier tryckta på tovad ull.

Return to SKULPTUR