Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Tinctoria Graphica, Grafikens Hus

Från utställningen Flora Tinctoria Graphica, Grafikens Hus år 2000. ©Maria Wangi Ibohm (Backström)

Return to TINCTORIA