Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Expansion – Rytm

Expansion-Rytm, fotografi på tovad ull från separatutställningen "Organism" på Konstfrämjandet i Örebro år 2000. ©Maria Wangi Ibohm

Expansion – Rytm, fotografi på tovad ull. ©Maria Wangi Ibohm