Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Flora Tinctoria Graphica, Grafikens Hus.

Från utställningen Flora Tinctoria Graphica, Grafikens Hus år 2000. ©Maria Wangi Ibohm, Maria Backström

Från utställningen Flora Tinctoria Graphica, Grafikens Hus år 2000. ©Maria Wangi Ibohm