Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Ensam grön

Ensam grön, serigrafi tryckt med växtfärg. ©Maria Wangi Ibohm (Backström)

Return to TINCTORIA