Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Röd prick

Röd prick, serigrafi tryckt med växtfärg. ©Maria Wangi Ibohm (Backström)

Return to TINCTORIA