Maria Wangi Ibohm

Färgstark konst med organiska former

Guldsten

Guldsten, serigrafi tryckt med växtfärg, 20×30 cm. ©Maria Wangi Ibohm (Backström)

Return to TINCTORIA